Archive for March 1st, 2010

March 1, 2010

Shiranai Kao

by Clannadia

Author(s)
HIDAKA Shoko

Artist(s)
HIDAKA Shoko

Year
2008

Associated Names
Geliebter Freund
Unknown Face

Groups Scanlating
Wasurenagusa

read more »

March 1, 2010

Mori no Koe

by Clannadia

Author(s)
NAONO Bohra

Artist(s)
NAONO Bohra

Year 2002

Related Series
Mori ni Shizumu Tsuki (Side Story)
Mori no Kurashi (Sequel)
Otoyami no Mori – Yume no Koe (Side Story)
Yoru Utau Mori (Side Story)
Yumeoi no Mori (Side Story)

Associated Names  Voice of the Forest

Groups Scanlating  – Naono Holics

read more »

%d bloggers like this: